`

Политика за овозможување на услуги

Политика за овозможување на услуги

Процес на Резервација:

Корисниците може да резервираат скутери преку нашата веб страница без регистрација. Потребните полиња за резервација се следните:

Приватност на Податоци и Безбедност:

Податоците на корисникот се користат само за изнајмување, заштитени со стандардни безбедносни мерки, и не се делат со трети лица. Услови на Користење:

Со резервирање, корисниците се согласуваат со условите на изнајмување. Корисниците се целосно одговорни за за скутерот за време на договрениот период на изнајмување. Потврда на Резервација: По резервација, корисниците добиваат потврдна е-пошта со деталите за изнајмување.

Откажување/Промена:

Корисниците можат да ја откажат или променат резервацијата пред времето на изнајмување, согласно со примерочните политики. За повеќе информации, прочитајте го делот за ЧПП.

Поддршка на Корисници:

Поддршка е достапна за кориснички препратки или проблеми.

Согласност: Операциите се согласуваат со релевантните закони и прописи.

Ажурирања:

Ажурирањата на политиката ќе бидат проследени преку веб страницата.


Со резервирањето, корисниците ги прифаќаат овие услови. За повеќе информации, прочитајте го делот за ЧПП.